داروسازی پارت کیمیا

داروسازی پارت کیمیا

عضویت طلایی

محصولات / خدمات

کلسیم سیترات تتراهیدراته دارویی - DC گرید

کلسیم سیترات تتراهیدراته دارویی

مدل : DC گرید

استاندارد : USP

قدرت تولید : 10تن

کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراته دارویی - DC گرید

کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراته دارویی

مدل : DC گرید

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : 40 تن

کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراته دارویی - WG گرید

کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراته دارویی

مدل : WG گرید

استاندارد : USP, BP

کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس دارویی - DC گرید

کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس دارویی

مدل : DC گرید

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : 5 تن

کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس دارویی - WG گرید

کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروس دارویی

مدل : WG گرید

استاندارد : USP, BP

پتاسیم یدات -

پتاسیم یدات

استاندارد : BP

پتاسیم یدید دارویی -

پتاسیم یدید دارویی

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : 5 تن

منیزیم استئارات دارویی  -

منیزیم استئارات دارویی

استاندارد : USP

قدرت تولید : 5 تن

پودر پوویدون آیداین -

پودر پوویدون آیداین

قدرت تولید : 30 تن

سدیم فسفات دی بازیک 12 آبه دارویی -

سدیم فسفات دی بازیک 12 آبه دارویی

استاندارد : USP, BP

قدرت تولید : 1 تن

اطلاعات تماس


مدیرعامل : رامین حامدپناه
پست الکترونیک :
تلفن: +981734533374-6
نمابر :+981734533374-6
آدرس: گرگان- شهرک صنعتی آق قلا- خیابان سازندگی 2- نبش تلاش جنوبی
کد پستی: 4931171693

ارسال پیامبه بالا بروید